Đăng Nhập

Tra cứu cước bưu phẩm
Cước ước tính:
Lưu ý: - Nếu hàng cồng kềnh sẽ thêm phí phụ thu.
- Phụ kiện máy móc, điện thoại, tiền mặt sẽ tính khác.

Số điện thoại Bưu Phẩm các trạm

BX Tây Ninh: 0918 696 267
Hòa Thành: 0917 525057
Giang Tân: 0886 706080
Gò Dầu: 0888 777 035
Trảng Bàng: 02763 781 781
An Sương: 0919 747876
Quận 10: 0886 158 767

Cửa Hòa Viện: 02763 535 535
K13: 02763 735 735
Phước Đông: 0913 339 076

BX Tân Biên: 02763 75 6666
Tân Lập: 02763 742 111
Mỏ Công: 02763 746 647

BX Đồng Phước Châu Thành: 02763 515 777
Tam Hạp(BX Châu Thành): 0886 79 7070
Long Vĩnh: 0888 4545 33
Long Khánh: 0918 228 090
Bến Cầu: 0888 786 808

BX Đồng Phước Dương Minh Châu: 02763 792 792
Suối Đá: 02763 745 745
Phước Ninh: 0886 28 5252
Phước Minh: 0886 59 7878
Đất Sét: 0913 339 074