Đăng Nhập


2022-09-03 15:39:00
Thông Báo Thay Đổi Địa Điểm Hoạt Động Bến Xe Khách Đồng Phước Dương Minh Châu


Công ty TNHH MTV Đồng Phước Tây Ninh trân trọng thông báo:
Kể từ ngày 01/09/2022 trạm Bến Xe Đồng Phước Dương Minh Châu sẽ mở cửa hoạt động tại địa điểm mới: 198 Nguyễn Chí Thanh, Thị trấn Dương Minh Châu. Đồng thời "ĐÓNG CỬA" trạm Đồng Phước Bờ Hồ(37 Nguyễn Chí Thanh, Thị Trấn Dương Minh Châu)
Đồng Phước chân thành cảm ơn sự gắn bó của quý khách!