Đăng Nhập


2022-09-10 09:17:10
Thời gian xuất phát chuyến đầu và cuối của các trạm

Kính gửi quý khách thời gian xuất phát chuyến đầu và cuối các trạm như sau:
Trạm Bến Xe Tây Ninh:
+ Chuyến đầu: Limousine 2:50; 29 chỗ 3:00
+ Chuyến cuối: Limousine 18:00; 29 chỗ 17:50
*** Đối với xe Limousine cứ 15 phút có 1 chuyến.
*** Đối với xe 29 chỗ cứ 15-30 phút có 1 chuyến.
Trạm Hòa Thành:
+ Chuyến đầu: Limousine 3:00; 29 chỗ 3:10
+ Chuyến cuối: Limousine 18:10; 29 chỗ 18:00
Trạm Giang Tân:
+ Chuyến đầu: Limousine 3:10; 29 chỗ 3:20
+ Chuyến cuối: Limousine 16:50; 29 chỗ 16:40
Trạm Gò Dầu:
+ Chuyến đầu: Limousine 4:35; 29 chỗ 4:30
+ Chuyến cuối: Limousine 17:20; 29 chỗ 17:30
Trạm Trảng Bàng:
+ Chuyến đầu: Limousine 4:45; 29 chỗ 4:40
+ Chuyến cuối: Limousine 17:30; 29 chỗ 17:50
Trạm An Sương:
+ Chuyến đầu:
- Về BXTN 5:15
- Về Cửa Hòa Viện 5:20
- Về Tân Biên 5:20
- Về Châu Thành 5:25
- Về Dương Minh Châu 5:30
+ Chuyến cuối:
- Về BXTN 20:30
- Về Cửa Hòa Viện 19:30
- Về Tân Biên 19:15
- Về Châu Thành 19:00
- Về Dương Minh Châu 18:40
Trạm Limousine Quận 10:
+ Chuyến đầu: 4:45
+ Chuyến cuối: 20:00
Trạm Tân Lập:
+ Chuyến đầu: 2:50
+ Chuyến cuối: 16:20
Trạm Tân Biên:
+ Chuyến đầu: 3:00
+ Chuyến cuối: 16:30
Trạm Mỏ Công:
+ Chuyến đầu: 3:10
+ Chuyến cuối: 16:40
Trạm Châu Thành:
+ Chuyến đầu: 3:00
+ Chuyến cuối: 16:30
Trạm Tam Hạp:
+ Chuyến đầu: 3:10
+ Chuyến cuối: 16:40
Trạm Long Vĩnh:
+ Chuyến đầu: 3:20
+ Chuyến cuối: 16:50
Trạm Long Khánh:
+ Chuyến đầu: 3:40
+ Chuyến cuối: 17:10
Trạm Bến Cầu:
+ Chuyến đầu: 3:50
+ Chuyến cuối: 17:20
Trạm Cửa Hòa Viện:
+ Chuyến đầu: 3:20
+ Chuyến cuối: 17:20
Trạm K13:
+ Chuyến đầu: 3:30
+ Chuyến cuối: 17:30
Trạm Phước Đông:
+ Chuyến đầu: 4:10
+ Chuyến cuối: 18:10
Trạm Dương Minh Châu:
+ Chuyến đầu: 3:20
+ Chuyến cuối: 16:30
Trạm Suối Đá:
+ Chuyến đầu: 3:25
+ Chuyến cuối: 16:35
Trạm Phước Ninh:
+ Chuyến đầu: 3:30
+ Chuyến cuối: 16:40
Trạm Phước Minh:
+ Chuyến đầu: 3:40
+ Chuyến cuối: 16:50
Trạm Đất Sét:
+ Chuyến đầu: 4:00
+ Chuyến cuối: 17:10
Đồng Phước chân thành cảm ơn sự gắn bó của quý khách!