Đăng Nhập


2022-09-09 15:10:36
Thời gian và địa điểm làm việc gửi và nhận Bưu Phẩm của các trạm

Trân trọng thông báo thời gian làm việc của các trạm Bưu phẩm:

BX Tây Ninh - 01 Võ Văn Truyện, Phường 2, TP.Tây Ninh. Từ 6:00 - 18:30
Hòa Thành - 268 Phạm Hùng, Long Thới, Hoà Thành, Tây Ninh. Từ 6:00 - 18:30
Giang Tân - 826 QL22B, Long Thành Nam, Hoà Thành, Tây Ninh. Từ 6:00 - 17:00
Gò Dầu - 73 QL22, Gò Dầu, Tây Ninh. Từ 6:00 - 17:00
Trảng Bàng - 96, Quốc Lộ 22B, Khu Phố, Gia Huỳnh, Trảng Bàng(Trong bến xe khách Trảng Bàng), Tây Ninh. Từ 6:00 - 17:00
An Sương - QL22, Bà Điểm, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh(Cuối bến xe An Sương). Từ 6:00 - 18:30

Quận 10 - 133, Đào Duy Từ, Phường 5, Quận 10(Gần phòng vé Q10). Từ 6:00 - 18:30
Cửa Hòa Viện - 43 Cách Mạng Tháng 8, Ninh Thạnh, Tây Ninh. Từ 6:00 - 18:30
Cầu K13 - 858F+FV8, Phan, Dương Minh Châu, Tây Ninh. Từ 6:00 - 17:00
Phước Đông - 48M7+XVG Gò Dầu, Tây Ninh. Từ 6:00 - 17:00
Tân Lập - JX4P+RPF Tân Biên, Tây Ninh. Từ 6:00 - 16:20
BX Tân Biên - GXXX+QWC, QL22B, Tân Biên, Tây Ninh(Trong bến xe khách Tân Biên). Từ 6:00 - 16:30
Mỏ Công - F23G+VV8, QL22B, Mỏ Công, Tân Biên, Tây Ninh. Từ 6:00 - 16:30
BX Đồng Phước Châu Thành - 72W7+V7M, Xóm Ruộng, Châu Thành, Tây Ninh. Từ 6:00 - 16:30
Tam Hạp - 827P+3JR, Tam Hạp, Châu Thành, Tây Ninh. Từ 6:00 - 16:30
Long Vĩnh - 638W+65Q, ĐT786, Long Vĩnh, Châu Thành, Tây Ninh. Từ 6:00 - 16:30
Long Khánh - 44MF+WCR, Long Khánh, Bến Cầu, Tây Ninh. Từ 6:00 - 16:30
Bến Cầu - 456C+6WM, ĐT786, TT. Bến Cầu, Bến Cầu, Tây Ninh. Từ 6:00 - 16:30
BX Đồng Phước Dương Minh Châu - 198 Nguyễn Chí Thanh, TT Dương Minh Châu, Tây Ninh. Từ 6:00 - 16:30
Suối Đá - 96G8+8XX, TT. Dương Minh Châu, Dương Minh Châu, Tây Ninh. Từ 6:00 - 16:30
Phước Ninh - 87G2+99 Dương Minh Châu, Tây Ninh. Từ 6:00 - 16:30
Phước Minh - 8855+FF Dương Minh Châu, Tây Ninh. Từ 6:00 - 16:30
Đất Sét - 67M4+V9P, ĐT784, Truông Mít, Dương Minh Châu, Tây Ninh. Từ 6:00 - 16:30
Đồng Phước chân thành cảm ơn sự gắn bó của quý khách!