Đăng Nhập


2022-09-09 09:41:15
Đồng Phước Không Đi Vũng Tàu, Những Nhà Xe Đi Vũng Tàu

Nhà xe Đồng Phước rất hay nhận được câu hỏi từ khách hàng như: "Xe có đi Vũng Tàu không em?; Chuyến đi Vũng Tàu mấy giờ vậy?..." Đại loại như thế.
Nhưng chúng tôi rất lấy làm tiếc vì Đồng Phước đã không còn hoạt động tuyến Tây Ninh - Vũng Tàu từ lâu rồi. Đồng Phước chỉ vận tải hành khách theo tuyến cố định và nhận đi hợp đồng các tỉnh. Số hợp đồng 0918 373132
Tổng đài đặt vé 1900 1152
Nếu như bạn muốn đi Vũng Tàu, vui lòng liên hệ:
- Nhà xe Lê Hải 0913 822 529 hoặc 0918 315147